Saturday, April 18, 2009

Lediggang er roden til alt ondt

Vores nye statminister - Lars Lykke Rasmussen - har åbnet for en debat omkring den kriminelle lavalder.

Jeg så hellere at han åbnede en debat om hvordan at vi kunne lære vores unge at fungere godt i sociale sammenhænge, at de vil kunne begå sig på en arbejdsplads.

Jeg ved godt at der er mange karriere politikere i Folketinget, som er gået direkte fra vores højere læreanstalter direkte over i politik og så derfor ikke har stor indsigt i den kultur, der eksisterer i virksomhederne. De er lovligt undskyldte, men der eksisterer en stor gruppe af unge, som har svært ved skolen og som følger sig skubbet ud.

De finder sammen i grupper og nogle af disse grupper har så markant afvigende værdier i forhold til samfundets værdier, at det kommer til konflikter og lovovertrædelser.

Det bør man gøre noget ved. Man skal være stolt af at arbejde og de unge bør erfare at der foruden selve arbejdet følger noget socialt samvær med på en moderne arbejdsplads. Man føler sammenhøringhed om et fælles projekt.

Desværre har den teknologiske udvikling fjernet en masse jobs for de unge. I gamle dage så var gaderne fyldt af unge som delte aviser ud. Da byerne ofte havde flere aviser med hvert sit distributionsnet, så var der gode muligheder for de unge for at få en god indføring i erhvervslivets verden. Men internet og TV har lukket de fleste aviser. Distributionen er overtaget af store selskaber. De unge førsøges aktiveret i ungdomsklubber og sportsforeninger, men de sidstnævnte lider også da de unge vokser op i en globaliseret verden, hvor at de rejser efter deres ønskeuddannelse. Et år på efterskole er ofte ensbetydende med at den periode hvor at de dyrkede sport i deres lokale klub bliver bragt til ende.

Hvordan kan man så gøre noget ved denne udfordring?

Jeg ser det som en statsopgave at etablere de arbejdspladser. At gøre folk til klar til at fungere på en arbejdsplads,  er en opgave for samfundet på linie med undervisning. En skole kan kun lære eleven de faglige ting. Det er et beskyttet miljø og da grænsen for ansvar for indlæring af disciplin, værdier og general opdragelse flyder udefineret mellem hjem og skole, så er der færdigheder som går tabt.

Hvor skal pengene komme fra?

Vi har i dag en børnecheck. Det er en gavebod. Imens at jeg erkender at der er nødlidende familier her i landet, som har brug for en hjælpende hånd, så mener jeg at en samfundsborger principielt skal være selvforsynede. Borgeren skal kunne tjene til sin levevis.

Hvad vill der ske, hvis vi omlagde børnechecken for børn over 13 til skattefri løn, der kan fås for en indsats. De mindrebemidlede familier vil stadig kunne få det tilskud, de behøver. De unge, som er så heldige at de sagtens kan overtale deres forældre til at brødføde dem med alt hvad de peger på uden at gøre noget for det, kan vælge at lade være med at arbejde. Vi lever i et frit land. Det, som betyder noget for mig, er at der ikke bliver taget noget fra dem som har behov for det.

Kommunerne har masser af opgaver som de unge kunne udføre. 

Et eksempel er at vi på  Søndag d.19 April har store oprydningsdag. Hvad hvis vi mere generelt hele året havde unge som ryddede op. Vi ved at affald tiltrækker mere affald. Min teori er at man ved konstant oprydning af de små ting, vil kunne præsentere et rent og indbydende Danmark for de gæster, som måtte vælge at komme her.

Af andre opgaver kunne jeg nævne driften af lektiecafér i alle landes 98 kommuner. Der skal bruges nogle nørder og nogle til det praktiske, så de elever der har det svært kan få noget sparring og nørderne kan få den anderkendelse, der forhindrer dem i at blive potentielle skole-skydere, som det har været set i Danmark og som vi ser i en række andre lande.

På hjemmesiden Retsreform Nu har man arbejdet med det forslag som blev stillet af en af de skribenter, som yder research til Center-validering. Det er ikke mange timer de unge skal arbejde om ugen, men lidt fællesskab og stolthed over egen indsats er altid godt.


No comments:

Post a Comment